Elatusavun korotus

Kolumnit Lapsen vahempien asuessa erillään etävanhempi maksaa maksuvaransa mukaista elatustapua. Elatusapua ei yleensä lasketa tai nosteta ellei olosuhteet muutu olennaisesti. Elatusavut kuitenkin nousevat automaattisesti ilman...

Nettikirjoittelusta

Kolumnit Näin kai saa kirjoitella ainakin yhden oikeustapauksen mukaan. Kun oikeuskäytännössä taas ainakin kohdasta 2 seuraa pääsääntöisesti rangaistus ja suusi korvausvastuu, miksi Vanhasta saa uhata ja uhata räjäytyksellä?...

Sananvapaus

Kolumnit Meidän edellinen pääministerimme Matti Vanhasen elämää kuvailtiin ihan kirjan verran. Korkein oikeus totesi ”Sukupuolielämästä ja intiimeistä yksityisistä tapahtumista ilmaistut tiedot ja vihjaukset liittyvät...