desuetudo

Uncategorized Desuetudo Kiuruvedellä Vahvasti velvoittavat oikeuslähteet “Vahvasti velvoittaviin oikeuslähteisiin luetaan Suomen oikeudessa laki ja maan tapa. Vahvasti velvoittaville oikeuslähteille on tyypillistä, että niitä...

Elatusavun korotus

Kolumnit Lapsen vahempien asuessa erillään etävanhempi maksaa maksuvaransa mukaista elatustapua. Elatusapua ei yleensä lasketa tai nosteta ellei olosuhteet muutu olennaisesti. Elatusavut kuitenkin nousevat automaattisesti ilman...

Nettikirjoittelusta

Kolumnit Näin kai saa kirjoitella ainakin yhden oikeustapauksen mukaan. Kun oikeuskäytännössä taas ainakin kohdasta 2 seuraa pääsääntöisesti rangaistus ja suusi korvausvastuu, miksi Vanhasta saa uhata ja uhata räjäytyksellä?...