Desuetudo Kiuruvedellä

Vahvasti velvoittavat oikeuslähteet
“Vahvasti velvoittaviin oikeuslähteisiin luetaan Suomen oikeudessa laki ja maan tapa. Vahvasti velvoittaville oikeuslähteille on tyypillistä, että niitä soveltamatta jättävä tuomari syyllistyy virkavirheeseen. Maan tavan lukeminen vahvasti velvoittavaksi oikeuslähteeksi perustuu vuodelta 1734 peräisin olevaan oikeudenkäymiskaaren säännökseen, jolla ei nykyaikaisessa yhteiskunnassa ole juuri merkitystä” – paitsi Kiuruvedellä? Muodollisesti voimassa oleva laki tai yksittäinen lainkohta voi menettää vahvasti velvoittavan oikeuslähteen asemansa, jos sitä ei todellisuudessa sovelleta (ns. desuetudo) ja se siten menettää merkityksensä.

Kiuruveden puskaradiossa keskusteltiin syksyllä 2018, voiko kaupungin kodalle (Kuukkeliin) mennä autolla (ja pysäköidä sinne) latupohjaa pitkin. Maastoliikennelain 4 §:n mukaan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita … 7) vaikeasti liikuntavammaisen henkilön ja hänen saattajansa liikkumiseen maastossa. Ko. lain mukaan Kuukkeliin ajaminen autolla on siis pääsääntöisesti kiellettyä ja rangaistus on sakkoa maastoliikennerikkomuksesta (26 §).

Kiuruvedellä on Iisalmen poliisin mukaan osin Villin Lännen lait eli paikallisesti lakia ei sovelleta (desuetudo?). Vaikeasti liikuntavammaisella on oikeus ajaa autolla Kuukkeliin. Kun Puskaradiossa eniten kannatusta sai kanta, että saahan sinne ajaa, voidaanko päätellä että suurin osa kiuruvetisistä on vaikeasti liikuntavammaisia, vai onko säännöstä mahdollista olla noudattamatta (desuetudo)?
Kuopiossa on saman lain perusteella ongelma mm. Väinölänniemellä: autoa ei saa pysäköidä ajoradan ulkopuolelle. Kuopiossa laki ei ole desuetudo, vaan useat ovat todenneet saaneensa tuulilasiin 60 euron pysäköintivirhemaksun.

No ehkä kyse on siitä, etteivät kiuruvetiset ja Vänärillä lain vastaisesti ajaneet tienneet rikkovansa ko. oikeusnormia? Kuopion pysäköinninvalvonta opettaa. Miten käy Kiuruvedellä? Voiko jollain paikkakunnalla todella olla omat maan tapansa, jotka syrjäyttävät muualla noudatetun lain? Haluan nähdä tuomarin ilmeen, kun puolustan päämiestäni maan (Kiuruveden) tavalla😊

Kirjoittaja on syntyään kiuruvetinen ja itse nähnyt autolla pysäköinnin latupohjalle ja nähnyt Kuopion pysäköinnit ja virhemaksuista syntyneen leskustelun.