Lapsen vahempien asuessa erillään etävanhempi maksaa maksuvaransa mukaista elatustapua. Elatusapua ei yleensä lasketa tai nosteta ellei olosuhteet muutu olennaisesti. Elatusavut kuitenkin nousevat automaattisesti ilman eri päätöstä elinkustannusten noustessa ja määrä vahvistetaan. Nyt tuo nousu oli siis noin 2,4 prosenttia.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuiin ei vieläkään todennut laillisen isyysolettaman loukkaavan biologisen isän perusoikeuksia
Isä ei kansallisen (Bulgaria) lain mukaan voinut riitauttaa entisen avopuolisonsa aviomiehen lakimääräistä isyysolettamaa. Lapset olivat syntyneet valittajan ja lasten äidin asuessa yhdessä, mutta lasten äiti ei tuona aikana ollut kuitenkaan virallisesti eronnut aviomiehestään, vaikka ei siis aviopuolisonsa kanssa enää viettänyt yhteiselämää.  Tämä ei rikkonut ihmisoikeuksia.
Suomessa tilanne on juridisesti vastaava: biologinen isä ei voi saada isyysolettaman mukaista isyyttä kumotuksi. Suomessa on tarkoitus aloittaa isyyslain uudistus vuoden 2012 aikana. Tässä yhteydessä tullaan arvioimaan myös sitä, tulisiko biologisella isällä olla oikeus murtaa avioliittoon perustuva isyysolettama.