Lakiprosessi

PROSESSIN KULKU KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Rikosprosessi

Poliisi tekee esitutkinnan, jossa kuullaan asianomistajaa (vahingon kärsinyttä), vastaajaa ja todistajia. Esitutkinnasta tehdään esitutkintapöytäkirja jonka asianosaiset saavat pyynnöstä poliisilta. Jo esitutkintaan on oikeus saada avustaja ja vakavimmissa jutuissa voidaan määrätä puolustaja (vangitseminen).

Poliisi tekee ratkaisun miten asia etenee. Pienissä ja selvissä jutuissa poliisi voi antaa sakon. Epäselvissä ja vakavissa rikoksissa (vankeusuhka) asia toimitetaan syyttäjälle joka tekee syyteharkinnan. Jos riittävää näyttöä ei ole tai asia on vähäinen, syyttäjä voi jättää syytteen nostamatta.

Jos syyte nostetaan, asia menee käräjäoikeuteen. Asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä tai viedä istuntoon. Epäselvät jutut menevät aina istuntoon jossa kuullaan asianosaisia ja todistajia. Oikeuteen menevissä jutuissa useimmiten asianosaisilla on oikeudellisen koulutuksen saanut avustaja. Avustajaa ei yleensä määrätä viran puolesta eli asianosaisten tulee kääntyä juristin puoleen jo siinä vaiheessa kun käräjäoikeus pyytää vaatimuksia ja vastauksia. Myöskään asianomistajalle ei määrätä avustajaa eli hänenkin kannattaa pyytää avustaja, jonka kulut usein korvaa oikeusturvavakuutus.

Käräjäoikeuden istunto on suullista ja tuomio julistetaan heti tai vaikeammissa asioissa annetaan kahden viikon kuluessa kansliassa. Käräjäoikeuden päätöksestä voi valittaa hovioikeuteen. Käsittely voi olla kirjallista tai asiassa voidaan järjestää uusi suullinen käsittely.

Korkeimpaan oikeuteen edellytetään muutoksenhakulupaa eli usein hovioikeuden ratkaisu on lopullinen.

Siviiliprosessi

Kun ihmisille/yrityksille tulee erimielisyyttä jostain asiasta, he neuvottelevat usein aluksi keskenään. Jos asiasta ei päästä yksimielisyyteen, he voivat kääntyä juristin puoleen. Juristi neuvottelee molempien asianosaisten kesken ja pyrkii saamaan sovinnollisen ratkaisun.

Jos sovintoa ei saada aikaiseksi, asia voidaan laittaa haastehakemuksella vireille tuomioistuimessa – usein käräjåoikeudessa, mutta myös hallinto-oikeudessa voidaan riidellä jos vastapuolena on viranomainen.

Aluksi myös käräjäoikeudessa käydään sovintoneuvotteluja. Jos sovintoa ei saada vielä sielläkään, asiassa toimitetaan pääkäsittely. Siinä esitetään kirjalliset todisteet ja kuullaan asianosaisia sekä todistajia. Siviiliasioissa tuomio annetaan usein kansliassa (kahden viikon kuluessa pääkäsittelystä).

Ratkaisusta voi valittaa usein ylempään tuomioistuimeen (kuten hovioikeuteen). Menettely voi olla kirjallista tai asiassa voidaan toimittaa uusi pääkäsittely.