Oikeudenkäyntikulut

Ensisijaisesti avustajan käyttämisestä aiheutuvista kuluista vastaa asiakas itse. Oikeudessa olevista kustannuksista on mahdollisuus saada korvaus valtiolta maksuttoman oikeudenkäynnin muodossa tai oikeustuvakuutuksesta vakuutusyhtöltä. Sikäli kun kyse on kuolinpesän varallisuudesta, pesänjaosta aiheutuvat kustannukset maksetaan kuolinpesän varoilla.
Maksuton oikeudenkäynti

Mikäli tulot ja maksuvara (vuokrat yms. poistaen) eivät ole liialliset, oikeudenkäynnin avustajan kulut voi saada maksettua valtion varoista.
Ks. maksuvara sakkolaskurista
Oikeusapua (= oikeudenkäyntikulut valtion varoista) voivat saada Suomessa asuvat henkilöt, mutta oikeusapua ei anneta yhtiöille tai yhteisöille. Elinkeinonharjoittaja voi saada oikeusapua elinkeinotoimintaa koskevassa tuomioistuinasiassa, mutta muussa elinkeinotoimintaansa liittyvässä asiassa vain, jos siihen on erityistä syytä.
Oikeusapua ei myönnetä, jos asialla on hakijallevähäinen merkitys tai jos oikeusavun myöntäminen olisi selvästi tarkoituksetonta tai asian ajaminen olisi oikeuden väärinkäyttämistä. Oikeudenkäynti ei saa maksutta:

  • yksinkertaiset hakemusasiat, kuten riidattomat avioerot
  • rikosasiat, joissa odotettavissa on sakkorangaistus, tai muu selvä asia, esimerkiksi rattijuopumus
  • verotusta tai julkista maksua koskevat asiat
  • asiat, joissa vaatimukset perustuvat kunnan jäsenyyteen.

Asiakas voi valita, haluaako hän oikeudenkäynnissä avustajakseen julkisen oikeusavustajan vai yksityisen avustajan.
Ks. tarkemmin www.oikeus.fi/5653.htm

Oikeusturvavakuutus

Oikeusapua ei yleensä myönnetä, jos hakijalla oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata. Tällöin oikeudenkäynnin avustajan kulut korvaa vakuutusyhtiö.
Oikeusturvavakuutus on yleensä osana KOTIVAKUUTUSTA tai jotain muuta vakuutusta kuten autovakuutusta.
Ennen oikeudenkäyntiä tulee selvittää, korvaako vakuutusyhtiö riidan avustajan kulut.