Lasten vanhempien onkin erilläänkin asuessaan osallistuttava lapsen elatukseen. Sosiaalilautakunta vahvistaa toisen vanhemman maksettavaksi elatusapua lapselle, jonka saa käyttöönsä lapsen lähivanhempi eli vanhempi, jonka luona lapsi asuu. Asiasta voidaan riidellä myös käräjäoikeudessa.
Elatusapujen määrittämisestä on pari vuotta sitten annettu ohjeet joiden pohjalta yksinkertaisissa tapauksissa taulukkolaskennalla voidaan määrittää elatusavun määrä.
Jos lapsen elatuksen tarve on 500 €/kk, etävanhempi joutuu maksamaan elatusapua 250 euroa/kk jos molempien vanhempien elatuskyky on yhtä suuri.
Entä jos lapsi asuu kummankin luona yhtä paljon? Onko se edelleen 250 €/kk (tai 200) vai onko elatusvastuuta ollenkaan. Siihen korkein oikeus otti kantaa tänä vuonna ennakkoratkaisuussaan nro 38. Se päätyi pitämään oikeana 150 euroa/kk.
Tuo ratkaisu tuntuu kohtuulliselta. Näin oikeus on tapahtunut taas?
timomartikainen